My, piesza brygada

Wielka defilada ku czci Matki Boskiej Zielnej i wielokrotne odwoływanie się prezydenta do opieki opatrzności potwierdzają, że władza, zdając sobie sprawę z bezmiaru własnej niekompetencji, liczy już tylko na cud. Kto obejrzał defiladę, na którą rzucono wszystko, co jeszcze w wojsku jeździ i lata, ten nie może mieć złudzeń. Skutkiem państwa teoretyczne­go, jakie było za czasów PO, jest to, że za czasów PiS mamy również teoretyczną armię. Choć trafniej byłoby napisać, że mamy papierową całą obronność. Czyli mamy armie i przemysł zbrojeniowy silne ty ko papierowymi programami i obiecankami. Czytaj dalej My, piesza brygada

NIECH POLICZĄ NASZE TRUPY

HISTORIA Przegląd 30.07-5.08.2018

Akt psychicznego egoizmu, przedsięwzięcie karygodnie lekkomyślne – elity intelektualne o powstaniu warszawskim

Bohdan Piętka

Powstanie warszawskie było naj­większą obok kampanii wrześnio­wej polską klęską podczas II wojny światowej. Zginęło w nim ok. 17 tys. powstańców oraz 150-200 tys. cy­wilów. Do tego trzeba dodać war­szawiaków wywiezionych do nie­mieckich obozów koncentracyjnych – 55 tys., z których przynajmniej połowa nie dożyła końca wojny. Nie znamy i prawdopodobnie ni­gdy nie poznamy dokładnej liczby tych spośród 600 tys. cywilów wy­pędzonych z Warszawy, którzy zgi­nęli w wojennej poniewierce. Czytaj dalej NIECH POLICZĄ NASZE TRUPY

Powstanie w tajnych dokumentach AK

HISTORIA Przegląd nr 32 6-12.08.2018
Sfery wojskowe budują swą karierę na poniewierce i głodzie rodaków

Spór o przyczyny i skutki powstania warszawskiego trwa już ponad 70 lat, lecz papier zapisany przez uczestników zrywu w Warszawie i historyków służy nie tylko do od­tworzenia poszczególnych wydarzeń, ale także do wybielenia osób, które decyzję o powstaniu podjęły.
W całej historiografii powstania nie ma natomiast żadnego opracowania opisującego, jak powstały mity i legendy dotyczące walk w Warszawie, a bez tego nie sposób zrozumieć, dlaczego w literaturze tematu, w relacjach uczestników i w publicystyce obowiązują – czy może są poprawne politycznie – takie, a nie inne opinie o powstaniu. Jest za to namnożenie się „przyczyn” i „powodów”, będące skutkiem podjęcia przez służby AK określonych działań, po to by ukryć prawdę o tym, dlaczego rozpoczęto samo powstanie, dlaczego ono upadło i jaki był do niego rzeczywisty stosunek warszawiaków.
Publikowane poniżej dokumenty są wyimkiem z książki „Zakłamana historia powstania. Tom II”. Czytaj dalej Powstanie w tajnych dokumentach AK

Tata premiera Rafał Kalukin      POLITYKA nr 41 (3181), 10.10-16.10.2018

Ostatnie wyczyny Kornela Morawieckiego przyprawiają większość jego dawnych to­warzyszy niemal o palpitacje serca. Konsternują wystąpie­nia, w których empatia dla putinowskiej Rosji zdaje się rosnąć skokowo. Żenują oszustwa i awantury wstrząsające zało­żoną przez Kornela Morawieckiego par­tią Wolni i Solidarni. W dygot wprawiają nazwiska i sylwetki osób, które przejmują kontrolę nad tym ugrupowaniem. Czytaj dalej Tata premiera